Wszystkie świadczone usługi detektywistyczne przeprowadzane są w sposób dyskretny, poufny, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także interesem osobistym i prawnym zleceniodawców. Zebrane informacje są zawsze sprawdzone i potwierdzone, co daje klientom możliwość podjęcia kolejnych, zdecydowanych kroków prawnych lub decyzji mających wpływ na ich życie osobiste. Nasi detektywi biorący udział w zbieraniu materiałów dowodowych w sprawach karnych bądź rodzinnych, wielokrotnie występowali w roli świadków, w toczących się postępowaniach przed sądami powszechnymi, by dodatkowo zwiększyć szanse klientów na pozytywne zakończenie sprawy. Do owocnej współpracy zachęcamy nie tylko klientów prywatnych, ale również podmioty gospodarcze.

Sprawy rodzinne:

 • Zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych;
 • Obserwacja;
 • Ustalanie kontaktów osobistych;
 • Wykrywanie źródeł dochodu (sprawy alimentacyjne);
 • Wykrywanie majątku ukrytego;
 • Wywiad środowiskowy;
 • Testy na zdradę.

Sprawy karne:

 • Zbieranie materiałów dowodowych w sprawach karnych;
 • Poszukiwanie świadków;
 • Ustalania na potrzeby organów ścigania oraz Sądów;
 • Mobbing i molestowanie w pracy.

Poszukiwanie osób i danych:

 • Osób zaginionych lub ukrywających się;
 • Ustalenia właściciela numeru telefonu;
 • Ustalenia danych logowania telefonu;
 • Ustalenie właściciela pojazdu;
 • Ustalenia właściciela nieruchomości/ spadkobierców.

Informatyka Śledcza

 • Odzyskiwanie utraconych czy skasowanych danych z telefonu czy komputera;
 • Analiza telefonu czy komputera dotycząca aplikacji szpiegujących;
 • Badanie autentyczności profili społecznościowych

Wykrywanie kamer i podsłuchów:

 • Kontrola miejsc w których mogą znajdować się podsłuchy i kamery;
 • Wykrywanie i dezaktywacja kamer oraz podsłuchów;
 • Wykrywanie i dezaktywacja urządzeń GPS oraz GLONASS.

Wykonywanie stenogramów z nagrań audio wideo

 • Na potrzeby organów ścigania oraz Sądów.

Usługi detektywistyczne

Skontaktuj się z nami. Zapewniamy 100% dyskrecji.